blank

ตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐาน WordPress

ตอนที่ 2 วิธีติดตั้ง Theme และเลือกใช้ธีม

ตอนที่ 3 วิธีตั้งค่าพื้นฐานเว็บไซต์ WordPress

ตอนที่ 4 วิธีติดตั้ง Elementor pro

ตอนที่ 5 เรียนรู้วิธีพื้นฐานในการทำเว็บไซต์ด้วย Elementor Pro

ตอนที่ 6 แนะนำเครื่องมือ และส่วนต่างๆ ของ Elementor pro

ตอนที่ 7 เริ่มสร้างหน้า สร้างเมนู จัดการเมนู และเปลี่ยน Logo เปลี่น Favicon

ตอนที่ 8 กำหนดหน้า Home และหน้า Blog ให้เป็นกับเว็บไซต์

ตอนที่ 9 เริ่มสร้าง Header ด้วย Elementor pro (Theme Builder)

ตอนที่ 10 เพิ่มส่วน Top Bar และ ปุ่ม Social (Theme Builder)

ตอนที่ 11 เพิ่มส่วน Footer ด้วย Elementor pro (Theme Builder)

ตอนที่ 12 สร้าง Single Post ด้วย Elementor pro (Theme Builder)

ตอนที่ 13 สร้าง Slider ใช้งานในหน้าแรก

ตอนที่ 14 การใช้งาน Elementor pro ใน Post (การตั้งค่า Page layout)

ตอนที่ 15 สร้างส่วน Hero ในหน้าแรก

ตอนที่ 16 การใช้งาน Elementor Pro สร้างส่วน Portfolio ให้สวยและดูดี

ตอนที่ 17 สร้าง Form จาก Elementor Pro พร้อมใช้ได้เลย

ตอนที่ 18 สร้างส่วนของ Price list ด้วย Elementor Pro

ตอนที่ 19 วิธีการใช้งาน Price Table ของ Elementor Pro

ตอนที่ 20 สร้าง Call To Action สวยๆ ให้เพิ่มความน่าสนใจให้กับลูกค้า

ตอนที่ 21 วิธีการใช้ Media Carousel ใน Elementor Pro มีภาพสวยๆ เราต้องโชว์

ตอนที่ 22 สร้างส่วนรีวิวของลูกค้าด้วย Testimonial Carousel แบบส่วยๆ และทำได้ง่ายๆ

ตอนที่ 23 วิธีการใช้งาน Countdown ให้ลูกค้า เร่งมาซื้อไวๆ

ตอนที่ 24 สร้างปุ่ม Social Media เช่น Facebook, Line, Tiktok, IG ทำได้ไม่ยาก

ตอนที่ 25 เพิ่ม Facebook Embed มาใส่ในเว็บทำได้ Step by Step

ตอนที่ 26 เพิ่ม วีดีโอจาก Youtube ใส่เว็บได้แบบง่ายๆ

ตอนที่ 27 เพิ่ม Embed Google map เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

ตอนที่ 28 เพิ่ม Gallery สวยๆ

ตอนที่ 29 แชร์ให้โลกรู้ ด้วยการสร้างปุ่ม Share Button

ตอนที่ 30 วิธีการใช้งาน Nav Menu ใน Elementor Pro (Responsive)

เวลาเรียน 10 ชั่วโมง

blank

ตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐาน WordPress

ตอนที่ 2 วิธีติดตั้ง Theme และเลือกใช้ธีม

ตอนที่ 3 วิธีตั้งค่าพื้นฐานเว็บไซต์ WordPress

ตอนที่ 4 วิธีติดตั้ง Elementor pro

ตอนที่ 5 เรียนรู้วิธีพื้นฐานในการทำเว็บไซต์ด้วย Elementor Pro

ตอนที่ 6 แนะนำเครื่องมือ และส่วนต่างๆ ของ Elementor pro

ตอนที่ 7 เริ่มสร้างหน้า สร้างเมนู จัดการเมนู และเปลี่ยน Logo เปลี่น Favicon

ตอนที่ 8 กำหนดหน้า Home และหน้า Blog ให้เป็นกับเว็บไซต์

ตอนที่ 9 เริ่มสร้าง Header ด้วย Elementor pro (Theme Builder)

ตอนที่ 10 เพิ่มส่วน Top Bar และ ปุ่ม Social (Theme Builder)

ตอนที่ 11 เพิ่มส่วน Footer ด้วย Elementor pro (Theme Builder)

ตอนที่ 12 สร้าง Single Post ด้วย Elementor pro (Theme Builder)

ตอนที่ 13 สร้าง Slider ใช้งานในหน้าแรก

ตอนที่ 14 การใช้งาน Elementor pro ใน Post (การตั้งค่า Page layout)

ตอนที่ 15 สร้างส่วน Hero ในหน้าแรก

ตอนที่ 16 การใช้งาน Elementor Pro สร้างส่วน Portfolio ให้สวยและดูดี

ตอนที่ 17 สร้าง Form จาก Elementor Pro พร้อมใช้ได้เลย

ตอนที่ 18 สร้างส่วนของ Price list ด้วย Elementor Pro

ตอนที่ 19 วิธีการใช้งาน Price Table ของ Elementor Pro

ตอนที่ 20 สร้าง Call To Action สวยๆ ให้เพิ่มความน่าสนใจให้กับลูกค้า

ตอนที่ 21 วิธีการใช้ Media Carousel ใน Elementor Pro มีภาพสวยๆ เราต้องโชว์

ตอนที่ 22 สร้างส่วนรีวิวของลูกค้าด้วย Testimonial Carousel แบบส่วยๆ และทำได้ง่ายๆ

ตอนที่ 23 วิธีการใช้งาน Countdown ให้ลูกค้า เร่งมาซื้อไวๆ

ตอนที่ 24 สร้างปุ่ม Social Media เช่น Facebook, Line, Tiktok, IG ทำได้ไม่ยาก

ตอนที่ 25 เพิ่ม Facebook Embed มาใส่ในเว็บทำได้ Step by Step

ตอนที่ 26 เพิ่ม วีดีโอจาก Youtube ใส่เว็บได้แบบง่ายๆ

ตอนที่ 27 เพิ่ม Embed Google map เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

ตอนที่ 28 เพิ่ม Gallery สวยๆ

ตอนที่ 29 แชร์ให้โลกรู้ ด้วยการสร้างปุ่ม Share Button

ตอนที่ 30 วิธีการใช้งาน Nav Menu ใน Elementor Pro (Responsive)

ตอนที่ 31 วิธีการจดโดเมน และเช่าโฮส เพื่อใช้สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress

ตอนที่ 32 ตั้งค่า โดเมน โฮส ให้พร้อมใช้งาน

ตอนที่ 33 วิธีการติดตั้ง SSL

ตอนที่ 34 วิธีการติดตั้ง WordPress บน โฮส Plesk และ Direct Admin แบบง่าย

ตอนที่ 35 ออกแบบเว็บไซต์ใน Canva ก่อนทำเว็บจริง

ตอนที่ 36 ออกแบบโลโก้ของเว็บไซต์ ด้วย Canva

ตอนที่ 37 การสร้าง Single Page ด้วย Elementor pro (Theme Builder)

ตอนที่ 38 การสร้าง Popup ด้วย Elementor pro (Theme Builder)

เวลาเรียน 15 ชั่วโมง

blank
blank

ตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐาน WordPress

ตอนที่ 2 วิธีติดตั้ง Theme และเลือกใช้ธีม

ตอนที่ 3 วิธีตั้งค่าพื้นฐานเว็บไซต์ WordPress

ตอนที่ 4 วิธีติดตั้ง Elementor pro

ตอนที่ 5 เรียนรู้วิธีพื้นฐานในการทำเว็บไซต์ด้วย Elementor Pro

ตอนที่ 6 แนะนำเครื่องมือ และส่วนต่างๆ ของ Elementor pro

ตอนที่ 7 เริ่มสร้างหน้า สร้างเมนู จัดการเมนู และเปลี่ยน Logo เปลี่น Favicon

ตอนที่ 8 กำหนดหน้า Home และหน้า Blog ให้เป็นกับเว็บไซต์

ตอนที่ 9 เริ่มสร้าง Header ด้วย Elementor pro (Theme Builder)

ตอนที่ 10 เพิ่มส่วน Top Bar และ ปุ่ม Social (Theme Builder)

ตอนที่ 11 เพิ่มส่วน Footer ด้วย Elementor pro (Theme Builder)

ตอนที่ 12 สร้าง Single Post ด้วย Elementor pro (Theme Builder)

ตอนที่ 13 สร้าง Slider ใช้งานในหน้าแรก

ตอนที่ 14 การใช้งาน Elementor pro ใน Post (การตั้งค่า Page layout)

ตอนที่ 15 สร้างส่วน Hero ในหน้าแรก

ตอนที่ 16 การใช้งาน Elementor Pro สร้างส่วน Portfolio ให้สวยและดูดี

ตอนที่ 17 สร้าง Form จาก Elementor Pro พร้อมใช้ได้เลย

ตอนที่ 18 สร้างส่วนของ Price list ด้วย Elementor Pro

ตอนที่ 19 วิธีการใช้งาน Price Table ของ Elementor Pro

ตอนที่ 20 สร้าง Call To Action สวยๆ ให้เพิ่มความน่าสนใจให้กับลูกค้า

ตอนที่ 21 วิธีการใช้ Media Carousel ใน Elementor Pro มีภาพสวยๆ เราต้องโชว์

ตอนที่ 22 สร้างส่วนรีวิวของลูกค้าด้วย Testimonial Carousel แบบส่วยๆ และทำได้ง่ายๆ

ตอนที่ 23 วิธีการใช้งาน Countdown ให้ลูกค้า เร่งมาซื้อไวๆ

ตอนที่ 24 สร้างปุ่ม Social Media เช่น Facebook, Line, Tiktok, IG ทำได้ไม่ยาก

ตอนที่ 25 เพิ่ม Facebook Embed มาใส่ในเว็บทำได้ Step by Step

ตอนที่ 26 เพิ่ม วีดีโอจาก Youtube ใส่เว็บได้แบบง่ายๆ

ตอนที่ 27 เพิ่ม Embed Google map เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

ตอนที่ 28 เพิ่ม Gallery สวยๆ

ตอนที่ 29 แชร์ให้โลกรู้ ด้วยการสร้างปุ่ม Share Button

ตอนที่ 30 วิธีการใช้งาน Nav Menu ใน Elementor Pro (Responsive)

ตอนที่ 31 วิธีการจดโดเมน และเช่าโฮส เพื่อใช้สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress

ตอนที่ 32 ตั้งค่า โดเมน โฮส ให้พร้อมใช้งาน

ตอนที่ 33 วิธีการติดตั้ง SSL

ตอนที่ 34 วิธีการติดตั้ง WordPress บน โฮส Plesk และ Direct Admin แบบง่าย

ตอนที่ 35 ออกแบบเว็บไซต์ใน Canva ก่อนทำเว็บจริง

ตอนที่ 36 ออกแบบโลโก้ของเว็บไซต์ ด้วย Canva

ตอนที่ 37 การสร้าง Single Page ด้วย Elementor pro (Theme Builder)

ตอนที่ 38 การสร้าง Popup ด้วย Elementor pro (Theme Builder)

ตอนที่ 39 การสร้าง Single Product ด้วย Elementor pro (Theme Builder)

ตอนที่ 40 การสร้าง Mobile Menu ด้วย Elementor pro (Theme Builder) แบบมืออาชีพ

ตอนที่ 41 การสร้าง Maintained Mode ด้วย Elementor pro

ตอนที่ 42 การสร้าง Loop item ด้วย Elementor pro

ตอนที่ 43 การจัดการข้อมูลด้วยเครื่องมือ Dynamic Content ด้วยเครื่องมือ Elementor pro

ตอนที่ 44 สร้าง Form รับข้อมูล ที่สามารถคำนวณผลลัพธ์ได้ ด้วย Elementor pro

ตอนที่ 45 สร้าง Chat bot แจ้งเตื่อนทางไลน์ ผ่าน Form ด้วย Elementor pro

ตอนที่ 46 การใช้งาน Backup / Restore เว็บไซต์ด้วยเครื่องมือสุดเจ๋ง

เวลาเรียน 20 ชั่วโมง

* ลดครึ่งราคา! หากมีนักเรียนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป

* เรียนวันเสาร์ และวันอาทิตย์ วันละ 3 ชั่วโมง

blank
  • เว็บไซต์หน้าเดียว Salepage (ราคา 8,000 บาท พร้อมดูแลหลังการขาย)
  • เว็บไซต์องค์กร / สถาบัน / โรงเรียน (ราคา 12,000 บาท พร้อมดูแลหลังการขาย)
  • เว็บไซต์ขายของ (Chat) (ราคา 17,000 บาท พร้อมดูแลหลังการขาย)
  • เว็บไซต์ขายของ (Woocommerce) (ราคา 22,000 บาท พร้อมดูแลหลังการขาย)
  • เว็บไซต์จองคิว จองทัวร์, จองโรงแรม, จองตั๋ว, จองรถ (ราคา 28,000 บาท พร้อมดูแลหลังการขาย)

เวลาเรียน 25 ชั่วโมง

รีวิว

blank

น้องป๊อป พนักงานบริษัท อยากทำเว็บไซต์บริษัท..

blank

น้องมายด์ เจ้าของบริษัทรับกำจัดปลวดทั่วประเทศ 

blank

คุณเปรียว เจ้าของธุรกิจ Worship Visa รับยื่นวีซ่าทั่วโลก

blank

คุณหนิง เจ้าของร้านจิวเวอร์รี่ Pilin Gemes มาเรียนเอง ประเทศออสเตรเลีย  (เรียนออนไลน์)

blank

คุณอ้อมเจ้าของกิจการ KPN PACKAGE PREMIUM จังหวัดเชียงใหม่

blank
blank

CEO บริษัท Medicalintertec ผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์

blank

น้องคิน Freelance ออกแบบเว็บไซต์

blank

คุณโชค Freelace และเจ้าของกิจการ

blank