ชื่อโปรเจค :

Aunaun Pharma

คำอธิบาย :

ห้างหุ่นส่วนจำกัด โรงงานผลิตยาอันอันโอสถ ก่อตั้งโดยนายเกงเปียง แซ่ตั้ง เมื่อปี พ.ศ.2475 เดิมชื่อ ห้างขายยาอันอันโอสถ ตั้งอยู่บนถนนเยาวราช ตรอกกันมาตยาราม เป็นตึกแถวห้องเดียว ชั้นล่างเป็นหน้าร้านสำหรับขายยา ชั้นที่ 2 ใช้เป็นบริเวณ ปรุงยาและบรรจุยา หรือที่เดิมเรียกกันว่า เหล่าเต้งฟาร์มาซี

ลูกค้า :

คุณหมี

เครื่องมือ :

WordPress

Mobile Screen
Computer Screen
blank
Ipad Screen
Notebook Screen
blank