ชื่อโปรเจค :

Home Packaging Group

คำอธิบาย :

เป็นเว็บไซต์ให้บริการออกแบบ จัดทำ ผลิต ปริ้นท์ ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น สติ๊กเกอร์ ฉลากสินค้า กล่องครีม กล่องสบู่ กล่องเครื่องสำอางค์ สรีนแก้วกาแฟ และบรรจุภัณฑ์…

ลูกค้า :

บริษัทโฮมแพ็คเกตจิ้ง จำกัด

เครื่องมือ :

WordPress

Mobile Screen
Computer Screen
blank
Ipad Screen
blank
Notebook Screen
blank
blank