ชื่อโปรเจค :

Learningace

คำอธิบาย :

บริษัท เลอร์นนิ่ง เอซ จำกัด (LEARNING ACE CO.,LTD) ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี 2552 เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการศึกษา โดยมีระบบซอฟท์แวร์หลัก คือ
– ระบบค้นหาพรสวรรค์ (TPAP: Talent Performance Assessment and Portfolio)
– ระบบข้อสอบเพื่อฝึกทักษะทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (Fight To Four)

ลูกค้า :

Star Software

เครื่องมือ :

WordPress

Mobile Screen
Computer Screen
blank
Ipad Screen
Notebook Screen
blank