ชื่อโปรเจค :

Medical Intertec

คำอธิบาย :

เราคือใคร บริษัท เมดิคอล อินเตอร์เทค จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่าย อุปกรณ์การแพทย์ชั้นนำ อาทิเช่น EDAN, UNIMED, Micrel,Philips,Defibtech เป็นต้น

ลูกค้า :

บริษัท เมดิคอล อินเตอร์เทค จำกัด

เครื่องมือ :

WordPress

Mobile Screen
Computer Screen
blank
Ipad Screen
Notebook Screen
blank