ชื่อโปรเจค :

Win Rehab Clinic

คำอธิบาย :

เว็บไซต์สหคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู จักษุวิทยา กายภาพบำบัด และ จิตวิทยา ที่ใส่ใจรักษาแบบ Holistic เป็นองค์รวม ทั้งกายและใจ ที่คุณเชื่อใจได้และสบายใจในการรักษา “เคลมประกันตรง ไม่ต้องสำรองจ่าย”
เมื่อตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู / จักษุ / เวชกรรมทั่วไป ลงเข็ม DRY NEEDLING ทำกายภาพบำบัด

ลูกค้า :

คุณหมอวิน

เครื่องมือ :

WordPress

Mobile Screen
Computer Screen
blank
Ipad Screen
Notebook Screen
blank